Nejste si jistí, o který materiál se jedná?
Zde Vám pomůže Finalit Vějíř se vzorky povrchů
Jedná se o jedinečný vzorkovník celkem 185 všech možných povrchů, včetně čínských materiálů, porcelánu, umělých kamenů a mozaiky.
 

Na zadní straně každého vzorku je zároveň uvedeno doporučení k ošetření tohoto materiálu (čištění, ochrana, údržba)a rovněž informace o daném materiálu. 

   

Objednejte si vějíř se vzorky povrchů ještě dnes na adresách: office(at)finalitstonecare.cz

ROZČLENĚNÍ

Tento vějíř se vzorky povrchů člení druhy hornin podle klasifikace, která je běžná v geologii, do čtyř hlavních skupin a 13 podskupin. Přehlednost je umožněna systémem barev a symbolů tak, aby orientace byla při denním používání velmi jednoduchá. V páté rubrice se nacházejí další materiály jako kamenina, dřevo či umělé materiály.

 

Žula (hlubinné vyvřeliny, PLUTONIcké horniny)

Horniny vzniklé v hlubinách zemské kůry ztuhnutím magmatu.

 

MraMOR, břidlice, rula (METAMORfované horniny)

Horniny vzniklé působením tlaku, teploty či změnou chemického prostředí v hloubkách 2-45 km přeměnou z jiných hornin.

 

pískovec, vápenec (SEDIMENTární horniny)

Horniny vzniklé zvětráním, erozí, přenosem a ukládáním pod tlakem a následnou diagenezí působením přírodních pojiv.

 

Čedič, PORfYR, TRACHYT (výlevné, vulkanické vyvřeliny)

Horniny vzniklé výlevem magmatu na povrch Země a následným ztvrdnutím.

 

Další materiály

Na trhu dostupné povrchy z různých materiálů.