Speciální čištění a impregnace technologií Finalit 
Materiál: cca 400 m² Mramor

K čištění byly použity následující produkty Finalit:

Pro předúpravu/impregnaci byly použity následující produkty Finalit: