Jméno a kontaktní údaje odpovědného subjektu dle článku 4 odst. 7 GDPR

StoneCare Czech&Slovak s.r.o.
Plaská 80
323 00 Plzeň

Tel. +420 603 249 191

office@finalitstonecare.cz

   

Osobní data a jejich zpracování

Osobní data jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (např. jméno či kontaktní údaje).

Zpracování je jakýkoli proces související s těmito daty (např. získávání, ukládání, dotazování, používání, odhalování, mazání či likvidace).

Zabezpečení a ochrana Vašich osobních dat

Ochrana Vašich osobních dat je pro nás velmi důležitá. Činíme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili přiměřenou úroveň jejich zabezpečení a zpracováváme Vaše data výhradně v souladu s platnými právními normami. K těm patří například obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo rakouský zákon o telekomunikacích (TKG 2003).Tímto prohlášením o ochraně osobních dat Vás informujeme o důležitých aspektech jejich zpracovávání

První kontakt s námi

Při prvním kontaktu s námi (např. e-mailem nebo telefonicky) zpracováváme Vámi poskytnutá data (např. e-mailovou adresu, jméno, telefonní číslo), abychom mohli Vaše zpracovat a řešit Vaše požadavky.

Data jsou zpracovávána na základě článku 6, odst. 1 b) GDPR, (zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů), na základě článku 6, odst. 1 a) GDPR (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů) nebo na základě článku 6, odst. 1 f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce).

Návštěva našich internetových stránek a používání souborů cookies

Pokud navštívíte naše internetové stránky kvůli informacím, tedy se neregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete svá data, získáváme osobní data pouze taková, jaká našemu serveru předá Váš internetový prohlížeč.

Data jsou zpracovávána na základě článku 6, odst. 1 f) GDPR (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce na funkčnost webu).

Při návštěvě našich internetových stránek zpracováváme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná k zobrazení našich stránek a mohli zajistit bezpečnost a stabilitu přenosu:

IP adresu, datum a čas požadavku, rozdíl časového pásma vůči GMT, obsah požadavku (konkrétní stránku), přístupový status/HTTP status code, objem přenesených dat, webovou stránku, z níž požadavek přišel, prohlížeč, operační systém a jeho plochu, jazyk a verzi software prohlížeče.

Naše internetové stránky používají souborů cookies. Ty slouží k tomu, abychom mohli naši nabídku zefektivnit a zacílit. Soubory cookies jsou malé textové soubory, jež jsou ukládány do Vašeho počítače Vaším prohlížečem. Nezpůsobují na počítači žádné škody.

Naše internetové stránky používají níže uvedené typy souborů cookies, uvádíme i jejich způsob fungování:

• Dočasné cookies jsou automaticky mazány poté, co uzavřete prohlížeč. Sem patří především session cookies. Ty ukládají tzv. session-ID, s jehož pomocí lze třídit různé požadavky Vašeho prohlížeče, takže lze opětovně rozpoznat Váš počítač, když  se na stránku vrátíte. Session cookies jsou smazány, když se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.

• Trvalé cookies jsou automaticky mazány po předem určené době, která se v konkrétních případech různí. Můžete je kdykoli smazat v okně bezpečnostního nastavení svého prohlížeče.

Nastavení svého prohlížeče můžete upravit podle vlastního uvážení a například odmítnout cookies třetích stran nebo i všechny cookies najednou. Cookies třetích stran jsou ty, které jsou používány jiným subjektem, než je provozovatel webové stránky, na které se právě nacházíte. Upozorňujeme Vás, že deaktivací cookies může dojít k tomu, že případně nebudete moci využívat všechny funkce našeho webu, případně že nebudou moci být některé jeho části zobrazeny optimálně.

Newsletter
Udělením souhlasu se můžete přihlásit k odebírání našich Newsletterů, v nichž Vás informujeme o aktuálních zajímavých nabídkách a akcích.

Pro přihlášení používáme proceduru dvojího souhlasu, což znamená, že po Vašem přihlášení Vám zašleme e-mail na adresu, kterou jste zadali. V tomto e-mailu Vás požádáme o potvrzení Vašeho rozhodnutí náš Newsletter odebírat. Pokud své přihlášení takto nepotvrdíte, budou Vaše data automaticky smazána. Kromě Vámi zadaných údajů bude uložen také záznam o IP adrese, ze které přihlášení a potvrzení přišlo, a o čase, ve kterém se  tak stalo. Smyslem této procedury je uchovat důkaz o Vašem přihlášení mimo jiné pro případ, že by někdo Vaše data zneužil.

Jediným políčkem, které musí být v přihlášení povinně vyplněno, je Vaše e-mailová adresa. Další údaje vyplňte podle vlastního uvážení. Používáme je, abychom Vás mohli oslovovat osobně. Data budou zpracována pro účely rozesílání Newsletteru.

Pro rozesílání Newsletteru  používáme systém CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede). Vámi poskytnutá data (e-mail, případně jméno, příjmení atd.) předáváme této firmě. CleverReach je služba, která organizuje rozesílání Newsletteru a umožňuje jeho analýzu. Vaše data budou uložena na serveru firmy CleverReach v Německu, případně v Irsku.

Rozesílání Newsletterů prostřednictvím CleverReach nám umožňují analyzovat chování objednatelů. Další informace ohledně této analýzy dat naleznete na adrese: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Výše uvedené zpracování dat podléhá článku 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR.

Svůj souhlas se zasíláním Newsletteru můžete kdykoli odvolat podle článku 7 odst. 3 GDPR s účinností do budoucnosti a odebírání Newsletteru zrušit. Toto zrušení lze provést kliknutím na link, který je uveden v každém z Newsletterů, nebo zasláním e-mailu na adresu office.baden(at)finalit.com, případně zasláním zprávy na výše uvedené odpovědné osoby.

Data, která jste za účelem odebírání Newsletteru poskytli, budou u nás uložena, dokud se z odběru neodhlásíte. V případě odhlášení budou smazána z našich serverů a současně ze serverů CleverReach. Data, která u nás byla uložena za jiným účelem (například e-mailové adresy členů) zůstanou nezměněna.

Bližší informace ohledně CleverReach můžete nalézt v podmínkách ochrany osobních dat na stránkách této firmy::  https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uživatelská analýza internetových stránek – Google Analytics

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, textových souborů, jež jsou ukládány na Vašem počítači a umožňují analýzu, jak tyto internetové stránky využíváte. Informace, získané prostřednictvím cookies o tom, jak naše internetové stránky používáte, jsou zpravidla přenášeny na Google server v USA, kde jsou uloženy. Pokud aktivujete anonymní IP adresu, bude Vaše IP adresa v rámci smluvních zemí evropského hospodářského prostoru zkrácena, pouze ve výjimečných případech bude na Google server v USA přenášena nezkrácená a zkrácena bude až na místě. Google bude z pověření provozovatele těchto internetových stránek tyto informace používat k vyhodnocování Vaší aktivity na těchto stránkách a zpracovávat o ní zprávy za účelem zlepšování cílených služeb provozovatele těchto stránek.

IP adresa, která bude v rámci Google Analytics Vaším prohlížečem sdělena, nebude spojována s dalšími daty Google.

Ukládání souborů cookies můžete zabránit nastavením software svého prohlížeče, upozorňujeme Vás však, že v takovém případě nemusíte být schopni využívat všechny funkce našich internetových stránek v plné šíři. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat z cookies o používání našich stránek (včetně Vaší IP adresy) Googlem i zabránit jejich zpracovávání Googlem, a to tak, že si stáhnete a instalujete do svého počítače následující modul (Browser-Plug-in): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tyto internetové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“. IP adresy jsou tak zpracovávány zkrácené, takže viditelnost konkrétní osoby je vyloučena. Pokud dojde o spojení získaných dat s konkrétní osobou, jsou tato data ihned smazána.

Google Analytics využíváme, abychom mohli analyzovat návštěvy našich internetových stránek a neustále je zlepšovat. Díky získaným statistikám můžeme optimalizovat naši nabídku a předkládat ji Vám, coby uživateli, zajímavějším způsobem. Pro výjimečné případy, kdy jsou osobní data přenášena do USA, se Google podřizuje bezpečnostním pravidlům EU-US Privacy Shield viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Používání Google Analytics podléhá článku 6 odst. 1f) GDPR.

Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Uživatelské podmínky: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

Souhrnné informace o ochraně dat: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,

Prohlášení o ochraně osobních dat: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tyto internetové stránky používají Google Analytics  rovněž k analýze návštěvnosti nesouvisející s konkrétním přístrojem, která je prováděna  na základě uživatelského jména. Ve svém uživatelském účtu v záložce „má data“, „osobní data“ můžete tuto analýzu deaktivovat.  

Webové fonty Google

Tyto internetové stránky používají pro zobrazení písma tzv. webové fonty, které poskytuje společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Při zadání stránky stáhne Váš prohlížeč potřebné fonty do své mezipaměti, aby mohl správně zobrazovat texty a druhy písma.

Za tímto účelem se musí Váš prohlížeč spojit se serverem Google. Podle toho Google rozpozná, že naše internetové stránky byly kontaktovány z Vaší IP adresy. Webové fonty Google jsou používány kvůli jednotnému a jasnému zobrazení našich online nabídek. To představuje oprávněný požadavek ve smyslu článku 6 odst. 1f) GDPR. Pokud Vás prohlížeč webové fonty nepodporuje, použije Váš počítač standardní druh písma.

Google LLC se sídlem v USA je certifikováno americko-evropskou dohodou „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních dat, která platí v EU.

Další informace k Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq 

Prohlášení Google o ochraně osobních dat: https://www.google.com/policies/privacy/

Napojení na Google Maps

Na těchto internetových stránkách využíváme nabídky Google Maps. Můžeme Vám tak ukazovat interaktivní mapy přímo na našich stránkách a umožnit Vám jejich pohodlné používání.

Při návštěvě internetových stránek obdrží Google informaci, že jste na nich aktivovali konkrétní pod-stránku. Dále jsou přenesena data, o kterých se hovoří v tomto prohlášení (odst. 3). Nezáleží při tom, zda jste přihlášeni prostřednictvím uživatelského účtu, nebo zda žádný nemáte. Při přihlášení do Google jsou data rovnou přiřazena  Vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení dat k Vašemu profilu u Google, musíte se odhlásit před aktivací tlačítka. Google ukládá Vaše data jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých internetových stránek podle poptávky. Toto vyhodnocování se děje zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem úpravy reklam odpovídajících poptávce a informování dalších uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na našich stránkách. Máte právo vytvoření tohoto uživatelského profilu odmítnout, pokud se obrátíte na Google.

Další informace ohledně účelu a rozsahu získávání dat a jejich zpracovávání poskytovatelem modulu (plug-in) naleznete v prohlášení o ochraně osobních dat tohoto poskytovatele. Naleznete tam rovněž další informace ohledně souvisejících práv a možností nastavení ochrany Vašeho soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává Vaše osobní data také v USA a  musí se při tom řídit dohodou EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Vaše práva

Právo na přístup k osobním údajům dle článku 15 GDPR. Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům i dalším informacím a získat jejich kopii.

Právo na opravu dle článku 16 GDPR. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných dat nebo doplnění neúplných dat.

Právo na výmaz dle článku 17 GDPR. Máte právo požadovat od nás vymazání Vašich dat, pokud pro to existují určité důvody.

Právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR. Máte právo požadovat od nás omezení zpracování dat, pokud pro to existují určité důvody.

Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR. Máte právo obdržet svá data a přenést je k jinému správci, pokud pro to existují určité důvody.

Právo vznést námitku dle článku 21 GDPR. Máte právo z určitých důvodů vznést námitku proti zpracování určitých dat. Námitka může být vznesena zejména proti zpracovávání dat za účelem přímého marketingu.

Máte právo kdykoli odvolat udělený souhlas dle článku 7 odst. 3 GDPR s účinkem do budoucnosti.

Ohledně uplatnění Vašich práv se nás kdykoli neváhejte obrátit.

Pokud jste přesvědčeni, že zpracování Vašich dat odporuje právním normám na ochranu osobních dat, nebo  že Vaše zákonné požadavky byly nějakým způsobem omezeny, můžete podat stížnost k příslušné dohlížející instituci. V Rakousku je to Úřad pro ochranu osobních dat.

Doba uložení dat

Není-li v tomto prohlášení o ochraně osobních dat uvedeno jinak, jsou Vaše data smazána, jakmile pomine účel pro jejich spravování a pokud jejich smazání nebrání žádné zákonné povinnosti nebo nejsou nutná jako důkazní materiál v právních sporech.